Odliczenie całego VAT przy nabyciu samochodu w 2014 r. – MF wyjaśnia

Dopiero w trakcie 2014 r. planowana jest implementacja decyzji derogacyjnej zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa do odliczania VAT przy nabyciu samochodów. Do tego czasu obowiązywać będzie art. 86a ustawy o VAT. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z dnia 15.11.2013 r. na zapytanie naszej redakcji.

Jak poinformowało Ministerstwo, w zakresie stosowania przepisów o VAT do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych planuje się wprowadzenie kompleksowych zmian. Ich podstawą będzie decyzja derogacyjna upoważniająca Polskę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE. Procedura uzyskania tej decyzji jest już na końcowym etapie, jednak konkretna data jej wydania nie jest znana.

Z uwagi na to, do tego czasu od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać zacznie art. 86a ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że ograniczenia w odliczeniu VAT będą odnosić się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji kwotę podatku naliczonego stanowić ma 60% kwoty VAT określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Podobnie będzie w przypadku samochodów użytkowanych w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze (podatnik będzie mógł odliczyć 60% z faktury dokumentującej ratę leasingową, nie więcej niż 6.000 zł w całym okresie użytkowania), zaś w razie nabycia paliwa do tych samochodów odliczenie nie będzie w ogóle przysługiwało (art. 88a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.).

Jednak w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów poszerzony zostanie katalog samochodów, co do których powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania. Przy nabyciu tych pojazdów podatnik będzie mógł odliczyć cały VAT. I tak w art. 86a ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT wskazano pojazdy samochodowe inne niż wymienione w art. 86a ust. 2 pkt 1–5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Dodatkowo w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. wskazano, że dopuszczalna ładowność tych pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń) powinna być określona na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Tak więc zasadniczo od 1 stycznia 2014 r. podatnik VAT będzie miał możliwość odliczenia całego VAT na podobnych zasadach, jakie obowiązywały do końca 2010 r. (czyli uwzględniając wyrok TS UE z dnia 22 grudnia 2008 r., w sprawie C-414/07).

Ponadto od 1 stycznia 2014 r. podatnicy używający na potrzeby działalności opodatkowanej VAT samochody z tzw. kratką (nabyte w latach wcześniejszych) będą mieli prawo do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do tych pojazdów, pod warunkiem, że dla tych pojazdów została wydana homologacja i spełniać będą wymogi art. 86a ust. 2 pkt 6 oraz ust. 4 ustawy.

Źródło: Gazeta Podatkowa

ryczalt-za-prywatne-uzywanie-samochodu-sluzbowego Zastąpienie od 1 stycznia 2015 r. obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym przewiduje wniesiony do Sejmu projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Świadczenie związane z nieodpłatnym korzystaniem przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mimo że istnieją zasady ustalania wartości tego świadczenia, zgłaszane są problemy co do prawidłowego określenia skutków podatkowych...Czytaj więcej
odliczenie-calego-vat-od-samochodu-osobowego Odliczenie całego VAT przy nabyciu samochodu w 2014 r. – MF wyjaśnia Dopiero w trakcie 2014 r. planowana jest implementacja decyzji derogacyjnej zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa do odliczania VAT przy nabyciu samochodów. Do tego czasu obowiązywać będzie art. 86a ustawy o VAT. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z dnia 15.11.2013 r. na zapytanie naszej redakcji. Jak poinformowało Ministerstwo, w zakresie stosowania przepisów o VAT do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych planuje się wprowadzenie...Czytaj więcej
zasady-korekty-przychodow-i-kosztow-w-zwiazku-z-rabatami-reklamacjami-czy-zwrotami-towarow-wyjasnienie-ministerstwa-finansow W związku z pojawiającymi się w praktyce licznymi wątpliwościami co do sposobu dokonywania korekt przychodów i kosztów, na skutek udzielonych rabatów (również w odniesieniu do nabytych środków trwałych) czy zwrotów towarów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z pytaniem: Na jaki moment należy wykazywać ich skutki: bieżąco, czy wstecz? W odpowiedzi Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień: "(…) uprzejmie informuję, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się...Czytaj więcej
zglaszanie-rodziny-do-ubezpieczenia-zdrowotnegoOsoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, powinny poinformować podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (swojego płatnika, np. pracownik – swego pracodawcę) o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Podobny termin i zasady obowiązują w...Czytaj więcej
wierzytelnosci-niesciagalne-a-vat Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należy z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ustawy o VAT). Aktualnie podatnik (wierzyciel), decydując się na korzystanie z „ulgi na złe długi”, koryguje zarówno podatek należny, jak i podstawę opodatkowania. Możliwość...Czytaj więcej

ZERTIFIKAT der hohen Qualität!

Musterkanzlei ist ein Autorenprogramm zur Auszeichnung der Kanzleien, in denen stetige Erhöhung der Standards von Steuerberatungsleistungen sehr hohes Niveau des Kundendiensts und völliges Professionalismus in der Kanzleiverwaltung gebracht hat. Jede Kanzlei, die am Programm Musterkanzlei angemeldet wurde, muss die praktische Anwendung der bestimmten Prozeduren im Bereich des Kundendiensts, der Lesistungserbringung und der inneren Organisation der Kanzlei zeigen. Diese Prozeduren sollen wirksam in die Arbeitssystem eingearbeitet werden und zur Versicherung der Kunden- und Kanzleiinteressen ausgenutzt werden. Die Gewinner erhalten den Titel Musterkanzlei mit dem Angeben des Anerkennungjahres, in dem haben sie das Recht den Titel in ihren Promotions- und Informationsmaterialien nutzen. Das Programm hat den Polenbereich Charakter.

Kontakt

Finanspol Sp. z o.o.
Kanzlei für Steuer und Audit


Żurawia 32 Str., 00-515 Warszawa

tel.  22 622 07 72
22 622 07 71
22 625 35 28
faks 22 622 07 69

info@finanspol.com.pl

Nützliche Links

INSTITUTE

 

ANDERE

  • e-Justice
    Informationen über die Rechtssysteme in der Europäischen Union und den Zugang zu den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
  • Taschenrechner