Proponujemy kompleksowe prowadzenie księgowości, tj:
• sporządzanie bilansu otwarcia,  
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych
od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług VAT,
• sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych:
- bilans,      
- rachunek zysków i strat,  
- informacja dodatkowa,
- przepływy środków pieniężnych,
• konsolidowanie sprawozdań finansowych,
• sporządzanie sprawozdań do GUS,
• sporządzanie przelewów bankowych,
• nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości,
• konsultacje z zakresu rachunkowości.

 

Wzorcowa Kancelaria

Wzorcowa Kancelaria to autorski Program służący wyróżnieniu kancelarii, w których stałe podnoszenie standardów świadczenia usług doradztwa podatkowego zaowocowało osiągnięciem bardzo wysokiego poziomu obsługi klientów oraz pełnego profesjonalizmu w zarządzaniu kancelarią. Każda Kancelaria zgłoszona do udziału w Programie Wzorcowa Kancelaria musi wykazać się praktycznym stosowaniem określonych procedur z zakresu obsługi klienta, świadczenia usług czy wewnętrznej organizacji kancelarii, skutecznie wdrożonych do systemu pracy i wykorzystywanych dla zabezpieczenia interesów Kancelarii oraz jej Klientów. Laureaci Programu otrzymują tytuł Wzorcowej Kancelarii z podaniem roku przyznania, którym mają prawo posługiwać się w materiałach informacyjnych i promocyjnych swojej Kancelarii. Program ma zasięg ogólnopolski.

Kontakt

Finanspol Sp. z o.o.
Kancelaria Audytu i Podatków


Ul. Żurawia 32, 00-515 Warszawa

tel. 502 206 626

tel. 501 733 214

info@finanspol.com.pl

Przydatne linki

INSTYTUCJE

 

POZOSTAŁE

  • e-Justice
    Informacje o systemach prawnych krajów Unii Europejskiej i dostęp do przepisów prawnych państw członkowskich
  • Kalkulatory