Oferujemy kompleksowe usługi związane ze sporządzaniem listy płac, tj:

●  sporządzanie listy płac - kalkulacja wynagrodzeń wynikających z różnego rodzaju umów,

●  obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

●  obliczanie składek ZUS,

●  przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS,

●  prowadzenie kart wynagrodzeń,

●  sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach

    na podatek dochodowy od osób fizycznych,

●  roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek pracodawcy,

●  elektroniczne lub papierowe przygotowywanie przelewów,

●  przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników.

 

Wypełnij formularz

Wzorcowa Kancelaria

Wzorcowa Kancelaria to autorski Program służący wyróżnieniu kancelarii, w których stałe podnoszenie standardów świadczenia usług doradztwa podatkowego zaowocowało osiągnięciem bardzo wysokiego poziomu obsługi klientów oraz pełnego profesjonalizmu w zarządzaniu kancelarią. Każda Kancelaria zgłoszona do udziału w Programie Wzorcowa Kancelaria musi wykazać się praktycznym stosowaniem określonych procedur z zakresu obsługi klienta, świadczenia usług czy wewnętrznej organizacji kancelarii, skutecznie wdrożonych do systemu pracy i wykorzystywanych dla zabezpieczenia interesów Kancelarii oraz jej Klientów. Laureaci Programu otrzymują tytuł Wzorcowej Kancelarii z podaniem roku przyznania, którym mają prawo posługiwać się w materiałach informacyjnych i promocyjnych swojej Kancelarii. Program ma zasięg ogólnopolski.

Kontakt

Finanspol Sp. z o.o.
Kancelaria Audytu i Podatków


Ul. Żurawia 32, 00-515 Warszawa

tel. 502 206 626

tel. 501 733 214

info@finanspol.com.pl

Przydatne linki

INSTYTUCJE

 

POZOSTAŁE

  • e-Justice
    Informacje o systemach prawnych krajów Unii Europejskiej i dostęp do przepisów prawnych państw członkowskich
  • Kalkulatory