Nasza oferta

Wybierz odpowiednią ofertę

Doradztwo podatkowe

Kadry
i płace

Usługi
księgowe

Nadzór księgowo-podatkowy

Twoje korzyści

O Finanspol


FINANSPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została utworzona w roku 1992 i wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy, w dziale B pod numerem 34196. Podstawowym celem firmy jest profesjonalna obsługa innych podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości i podatków. Świadcząc usługi na rzecz firm różnego typu (spółki z o.o., spółki akcyjne, komandytowe, fundacje etc.) zdobyliśmy ogromne doświadczenie oraz wypracowaliśmy własne techniki współpracy z Klientem.